انواع لوله - PIPE

تست

تست

هم اکنون خریداری کنید اسناد
 • Seamless
  Seamless
 • ERW
  ERW
 • WELDED
  WELDED
 • SAW
  SAW

اولین نیستیم ولی تلاش میکنیم بهترین باشیم.

021-86036605اکنون با ما تماس بگیرید